Medis tècnics

Vehicles amb taller mòbil totalment equipats que suposen una eficiència d’actuació per tot tipus d’avaries, obres i serveis.

  • Camió cistella, camió grua i maquinaria d’obra civil.
  • Màquina de tir 4.000kg per esteses de cables subterranis i aèris.
  • Analitzadors de Xarxes en corrent alterna i continua.
  • Registradors d’armònics.
  • Mesuradors d’aïllament fins a 10kV.
  • Equip traçador de cables subterranis.
  • Equip per a la localització d’avaries de cable subterrani.

Utilitzem equipaments de Protecció Individual (EPI) i col·lectius necessaris perquè el nostre personal pugui realitzar gran diversificació d’obres amb la màxima seguretat.

Tenim stock de materials per atendre les avaries que puguin sorgir i materials habituals d’instal·lació per escurçar el plaç d’entrega en les execucions de les obres.