Instal·lacions industrials

  • Instal·lacions elèctriques de nova construcció d’alta, mitja i baixa tensió.
  • Instal·lacions privades AT i MT com centres de mesura, centres de transformació, subestacions, …
  • Reformes integrals de Centres de transformació.
  • Parametrització de proteccions i verificacions amb equips de mesura específics.
  • Quadres elèctrics de distribució d’energia i equips per la compensació de l’energia Reactiva.
  • Enllumenats industrials interiors i exteriors.