Instal·lació i Manteniment de Linies de MT/AT
Torres Elèctriques
Aparamenta de Mitja i Alta Tensió
Projectes d’enginyeria
Instal·lacions d’energies renovables
Ámbit d’actuació: Catalunya
Muntatge aeri

SOM ESPECIALISTES

SELCAT som una empresa especialitzada en Projectes i Muntatges Elèctrics d’Alta, Mitja i Baixa Tensió. Realitzem una gestió integral de projectes amb la màxima responsabilitat, qualitat i servei. Desenvolupem la nostra activitat amb els mitjans tècnics i humans necessaris per portar a terme les tasques tant en el sector industrial com en els sectors de construcció, serveis i obra pública.

SELCAT SERVICE

Manteniment a empreses i servei d'urgències 24 hores 365 dies
Manteniment a empreses i servei d’urgències 24 hores 365 dies

Sol·licitud d’informació