Equip humà

El nostre equip tècnic està format per Enginyers Tècnics Col·legiats i personal altament qualificat pel muntatge d’instal·lacions, amb consolidada experiència en el sector elèctric de més de 15 anys.

Alt nivell de coneixements de les normes Tècniques particulars de la companyia de distribució elèctrica Endesa, Reglaments tècnics vigents, noves tecnologies i materials.

Tot el nostre personal disposa d’una formació continuada en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com de la formació específica per cadascuna de les diferents tasques a realitzar, tenint especial compromís amb el risc elèctric (RD 614/2001) i els treballs en alçada. D’acord amb les noves exigències disposem de la Targeta Professional de la Construcció (TPC).

El que es persegueix és que cada membre de SELCAT sigui part important dins de l’estructura de l’empresa i se senti realitzat amb la feina que desenvolupa, la qual cosa repercutirà en un millor servei als nostres clients, augmentant així la seva satisfacció, que entenem és la base d’una bona relació comercial.