Certificacions

La nostra solvència tècnica, gran experiència i tracte personalitzat com a instal·ladors i mantenidors de xarxes de Mitja i Baixa tensió de distribució tan pública com privada fa que ens diferenciem respecte a la resta d’empreses del sector.

Comptem amb tots els mitjans materials i humans per una perfecte execució dels treballs, estant degudament Autoritzats per Departament d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya amb el nº de registre REIE-000307296.

Estem degudament inscrits en el Registre d’empreses Acreditades (REA), número 09/00/0030496 on SELCAT està acreditada com a empresa que opera en el sector de la construcció i compleix amb els requisits de capacitat i qualitat de Prevenció de Riscos Laborals, podent esser contractada o subcontractada per treballs en obres de la construcció segons RD1109/2007, de 24 d’agost.