Enginyeria i projectes

  • Estudis de traçats i topografies.
  • Projectes, càlculs elèctrics i electromecànics de xarxes aèries i subterrànies.
  • Projectes, càlculs elèctrics i disseny de ventilacions de Centres de Transformació i Centres de Mesura MT.
  • Projectes de xarxes elèctriques de distribució segons les Normes Tècniques particulars de les companyies Distribuïdores com Endesa, …
  • Projectes d’ampliació o Reforma de Centres de Transformació i Mesura.
  • Projectes d’enllumenat exterior.
  • Tramitació de permisos oficials i particulars.
  • Delineacions i plànols as-built.
  • Legalitzacions d’instal·lacions elèctriques d’Alta, Mitja i Baixa Tensió, de reformes, ampliacions i nova construcció.
  • Equips de mesura per realitzar auditories energètiques, analitzadors de xarxa, …