Enllumenats

  • Enllumenats de vials públics, túnels, urbanitzacions i polígons industrials.
  • Enllumenats de naus industrials edificis singulars.
  • Armaris elèctrics de control de l’enllumenat, reductors de fluxe i telegestió.
  • Manteniment d’enllumenats.
  • Estudis luminotècnics i d’eficiència energètica.
  • Projectes i Legalitzacions d’enllumenat interior i exterior.